Titel: Den galna psykiatrin

Uppdragsgivare: Förlagshuset Siljans Måsar

Uppdrag: Omslag och inlaga