Titel: Efter Ragnarök

Uppdragsgivare: Förlagshuset Siljans Måsar

Uppdrag: Omslag och inlaga