Titel: Själarnas resa

Uppdragsgivare: Rita Borenstein

Uppdrag: Omslag och inlaga