Titel: Skiftet

Uppdragsgivare: Förlagshuset Siljans Måsar

Uppdrag: Omslag och inlaga