Project Description

Titel: Den nya människan

Uppdragsgivare: Förlagshuset Siljans Måsar

Uppdrag: Omslag och inlaga